Gör en Donation

Vi är glada att få ditt ekonomiska stöd! Vi kan verkligen inte fungera utan våra supporters generösa gåvor. Fyll i detta formulär för att meddela oss om din gåva. ((Observera att alla gåvor till Campo Alegria görs genom vår föräldraorganisation, Chop Point, Inc.)