Personal, Tandläkare

Mer kronisk, kostsam strålbehandling för prostatacancer än tidigare känt

Forskningsresultaten, som publicerades i tidskriften JAMA Oncology i november 2018, tyder på att användningen av dessa nya tekniker för att rikta in sig på sjukdom, terapier och behandlingar kan öka överlevnadsgraden för män som är certifierade för att säkert få strålbehandling för prostatacancer och minska förlusten av livskvalitet för patienter, deras familjer och samhällen.
Prostatacancer är den näst vanligaste och landets vanligaste typ.
Försöken genomfördes vid Johns Hopkins Kimmel Cancer Center, eftersom tumörerna i privat praktik har olika egenskaper från patienter som behandlas vid IR-Enditions, inklusive ett stort antal patienter med metastatisk sjukdom, och på grund av den större användningen av CRISPR-Cas9-tekniken i neutrofilriktade terapier (TNN) och stamcellsterapi för patienter med avancerad prostatacancer.
Studien visade också att nervmedel – totalt sex – absorberades av tumörer och rensades från patienter.
Men inga L-typ N-typ paklitaxelmedel detekterades.