Biologi, Sjukdomar och störningar

Maskininlärningstekniker hjälper guiden att välja rätt läkemedel för dig

Ett maskininlärningsprogram som använder artificiell intelligens (AI) för att bättre förutsäga svar hos patienter med avancerad cancer får mindre uppdatering för att möjliggöra några sällsynta händelser som är sällsynta än sina föregångare.
Forskargruppen vid University of Tennessee Health Science Center fann tre mycket sällsynta dataminetiska resultat för två läkemedelsprövningar utförda på cancerpatienter.
Båda prövningarna inkluderade patienter som hade diagnostiserats med lymfom, med patientdemografisk och ekonomisk information och genetisk testning, i åtta år eller mer.
Forskare fann att noomalies visade signifikant förbättring av kliniska resultat genom att träna AI på den medicinska litteraturen, vilket ger en utmärkt metod för att träna sig själv för att känna igen sällsynta omständigheter för att bli mer framgångsrik.

Sjukdomar och störningar

ilska, smärta, rädsla: Primärt opioidmissbruk vanligt bland veteraner

För vissa veteraner som lider av posttraumatisk stressstörning (PTSD) kan ilska, rädsla och smärta vara överväldigande och resultera i försvagande fysiska och psykiska problem. En ny internationell studie publicerad i Biological Psychiatry erbjuder en första titt på hur vanlig primär opioidanvändning bland veteraner styrs av hormonmedierade smärtmekanismer. Förekomsten av patienter som rapporterade smärta, lust och abstinenssymtom visade sig vara cirka…

Continue Reading