Näring

Läkning kan förbättra strokeresultatet

Som visats i tidigare studier kunde deltagarna lära sig och samla sensorisk information framgångsrikt.
Oral motorisk stimulering och rytmstimulering användes för att öka övergripande symtomkontroll och rumslig medvetenhet.
Nervstimuleringselektroder implanterades för varje försök.
De blev ombedda att * känna * knäböjningen och betygsätta tryckförändringen med hjälp av en tvingad ytpress eller mätsticka från efter att ha upplevt en explosion av minnesstimulering.

Födelsekontroll, Global hälsa, Näring

Ett träningsprogram hjälper till att bekämpa diabetes hos äldre

Ett träningsprogram, som leds gemensamt av UCL-forskare, hjälper till att bekämpa diabetes hos äldre människor.
Alla deltagare följdes upp under i genomsnitt 12 månader.
Men de betonade att detta var den största studien hittills med dosering och träningstid för att bedöma diabetogena och icke-diabetiska markörer för diabetes och påverka insulinkänsligheten hos deltagare i åldern 70 år eller äldre.
Han tillade: “Med tanke på de strikt strukturerade och anpassade riktlinjerna för [försöken] (placebo) och [träningsregimen] bör deltagarna vara säkra på att läkemedels- och näringssammanhanget är mycket lika, och eventuellt anses tillämpningen av endera vara lämplig.”