Kirurgisk, Medicinsk

Hjärnskakningar kopplade till minnesproblem och längre körliv

Deltagarna analyserades baserat på accelerometerdata som innehas av fyra autonoma körflottor, som fungerade från januari 2016 till maj 2017.
Bland cockpitprylarna i experimentet fanns en kollisionskursräknare.
Detta innebar att föraren hade slagit på bromsen tillräckligt hårt för att generera en liten mängd elektrisk ström, vilket påverkade bilens timing med föraren bakom den.
En annan del av studiens övergripande resultat var ett viktigt resultat: Att ha fem eller fler huvudkollisioner relaterade till en förarbilolycka var förknippad med försämring av hippocampus, en del av hjärnan som är involverad i minne och lärande.
Dess underskott kan påverka minnesförmågan och kan bidra till fel i körning och andra yrken, säger Christopher I.
Studien finansierades av National Institute for Neurological Disorders and Stroke (K08-NS024946).