Allergologi, Hjärta

Forskare utvecklar ny dynamisk modell för att studera cellens ödeskognition

I ren mängd visade studien att tillsats av metylgrupper till detta proteinkomplex utlöste en celldöd och cellen ersattes av andra celler.
“Vi såg att tillsats av en enda nukleotid (<1 RNR1) med" -1 "i celldödsuttrycket av CuffRIT1 var effektivare för att besegra de ursprungliga epitelcellerna än den kombinerade tillsatsen av de två eller båda. " Det var en stor överraskning", tillägger publikationens seniorförfattare, professor i biomedicinsk genetik och beteendegenetik från Helsingfors universitet. Detta är första gången en sådan metylgrupp har tillsatts till ett protein som representerar cell-natur.