Biologi, Gerontologi

Nya nervceller bildas i hjärnan efter lång frånvaro, finner studie

Ett stort antal nya nervceller, många i hippocampus, bottenlinjen hjärnan, i en av de stora hjärnregionerna som är kritiska för minnesbildning och problemlösning, forskare från Queen Mary och Francis Crick Institute of Neurosurgery, i samarbete med forskare vid Stanford University, presenterade en ny studie som bidrar till växande bevis för att lång frånvaro av neuroner är en viktig faktor i kognitiva försämringsvägar.
Skriven i Dawkins Institute’s Cell Press journal Cell Reports, säger forskarna att deras resultat visar att lång frånvaro av en delmängd av nästan 100 000 neuroner som finns i hippocampus kan skapa nya neuroner, med och utan aktiva synaptiska anslutningar, som har potential att skapa nya hjärnkretsar som kan navigera i komplex och föreställd miljö.
Mätningar gjordes med 20-21 månaders postnatala intervall från nyfödda möss.
De nya resultaten producerades genom att stimulera slumpmässig neural tillväxt genom en dendritöverspänningskontroll.