Anti-virus, Cancer, Syndrom

Studie: Gener påverkar samkönade pars fysiska och psykiska hälsa

De hade 150 heterosexuella manliga och 150 homosexuella manliga studenter som deltog.
En av dessa gener var kopplad till sannolikheten för att bilda heterosexuella identifierande relationer, medan den andra var kopplad till huruvida deltagare i sexuella relationer av samma kön rapporterade att de hade upplevt känslomässigt trauma.
Sammantaget var aktiviteten relaterad till sexuell läggning relativt låg i samma gener; det steg gradvis under flera år för att nå de nivåer där deltagarna kunde flytta från sexuellt identitetsneutralt tänkande till sexuell läggning, sa Sanchez.
Att titta på specifika gener som kan ha påverkat sexuell identitet föreslår också olika nivåer av anslutning, sa hon.
“Detta kan innebära en djupare utvecklingsprocess, där sexuella identiteter kan utvecklas från en mer omogen, könsbaserad form”, sa hon.