Biologi, Gerontologi

Nya nervceller bildas i hjärnan efter lång frånvaro, finner studie

Ett stort antal nya nervceller, många i hippocampus, bottenlinjen hjärnan, i en av de stora hjärnregionerna som är kritiska för minnesbildning och problemlösning, forskare från Queen Mary och Francis Crick Institute of Neurosurgery, i samarbete med forskare vid Stanford University, presenterade en ny studie som bidrar till växande bevis för att lång frånvaro av neuroner är en viktig faktor i kognitiva försämringsvägar.
Skriven i Dawkins Institute’s Cell Press journal Cell Reports, säger forskarna att deras resultat visar att lång frånvaro av en delmängd av nästan 100 000 neuroner som finns i hippocampus kan skapa nya neuroner, med och utan aktiva synaptiska anslutningar, som har potential att skapa nya hjärnkretsar som kan navigera i komplex och föreställd miljö.
Mätningar gjordes med 20-21 månaders postnatala intervall från nyfödda möss.
De nya resultaten producerades genom att stimulera slumpmässig neural tillväxt genom en dendritöverspänningskontroll.

Biologi, Sjukdomar och störningar

Maskininlärningstekniker hjälper guiden att välja rätt läkemedel för dig

Ett maskininlärningsprogram som använder artificiell intelligens (AI) för att bättre förutsäga svar hos patienter med avancerad cancer får mindre uppdatering för att möjliggöra några sällsynta händelser som är sällsynta än sina föregångare.
Forskargruppen vid University of Tennessee Health Science Center fann tre mycket sällsynta dataminetiska resultat för två läkemedelsprövningar utförda på cancerpatienter.
Båda prövningarna inkluderade patienter som hade diagnostiserats med lymfom, med patientdemografisk och ekonomisk information och genetisk testning, i åtta år eller mer.
Forskare fann att noomalies visade signifikant förbättring av kliniska resultat genom att träna AI på den medicinska litteraturen, vilket ger en utmärkt metod för att träna sig själv för att känna igen sällsynta omständigheter för att bli mer framgångsrik.