Barns hälsa

Neuronal regenerering underliggande schizofreni

Nuvarande behandling av schizofreni fokuserar främst på medicinering och har få positiva effekter eftersom behandlingen bara fördröjer sjukdomsprogressionen.
Ökande dopamin i hjärnan kan blockera vissa nedströms neurotransmission leder till mer fördelaktiga effekter, men dopamin substitutionsterapi är oftast inte framgångsrik.
Ginsberg och kollegor försökte öka vinsten av dopaminerga neuroner samtidigt som de återställde deras excitabilitet i prefrontal cortex för behandlingsresistent schizofreni.
Omedelbart efter transplantationen förblev råtthjärna-dopaminanslutningen, som krävs för komplexa kognitiva processer, inte bara intakt utan också behållen uttryckt.
I den indragna in vivo.