Aging Well, Genetic

Ny studie belyser fel i studentbedömningsmetoder

En ny longitudinell studie undersökte om APSA uppfyllde eller inte uppfyllde den danska vuxenbedömningsskalan (DAS-DAS) för autismspektrumstörningar (ASD) bland en grupp högskolestudenter. Spårningen visade ett stort antal fel i studiens preskriptiva version, med en av tre i den ursprungliga APSA och en av fyra i den nya versionen. Studien publicerades i april 2018-utgåvan av Autism and Developmental Disorders: Journal of…

Continue Reading