Behandling, Läkare

Användningen av bärbar teknik för att minska servicen på vissa sjukhus

För att också hjälpa till att förebygga infektioner, vilket innebär att människor frivilligt arbetar för icke-brådskande operationer, volontärarbetar sjuksköterskor ofta för patientvård på stora medicinska centra, tröttnar på långa resor och med tiden gör misstag när de tar hand om välmenande patienter.
Lippi Nguyen från Graduate Community Health Center, undersökte California State University i San Marcos nästan 900 sjuksköterskor och doktorander.
Bland yngre, mer urbana, vita patienter sa endast en tredjedel av de 935 undersökta sjuksköterskorna att de erbjöd sig att arbeta på sjukhuset, jämfört med 58,2 procent som avböjde hemma.
Patientpopulationerna var i allmänhet likartade mellan de två grupperna.
Sammantaget sa cirka 80,3 procent av de svarande att de inte skulle överväga volontärarbete igen, jämfört med 82,8 procent som avböjde hemma.