Bioteknik, Sjukhus

$ 17M bidrag för att rikta individuella liv genom beteendeinterventioner

Ett treårigt bidrag på 17 miljoner dollar från National Institute of Mental Health kommer att användas för att tillgodose behovet av individuella liv genom samhällsengagemang och intervention.
Den första etappen av bidraget kommer att inriktas på förebyggande av narkotika- och alkoholanvändningsstörning (AUD) och dess skadliga effekter.
Den andra etappen av bidraget kommer att stödja utvecklingen av nya interventioner som tillämpar grundläggande laboratorieforskningsresultat med fokus på hjärnkretsar och neurala kretsar, mental strategi samt delning av lovande program som utvecklar motståndskraftiga populationer.
Cirka 147 miljoner dollar kommer att riktas till Northeast Community Alliance, en organisation som grundades av en professor i Alabama vars mål är att övervinna missbruksförebyggande och behandlingsberoende problem genom psykisk hälsa och beteendehälsoutbildning.
EDOP: s huvudforskare är Jianyang Zhang, Ph.D., som är professor vid psykiatriska institutionen, och vars pris på $ 12,000 kommer att ta itu med missbruksbehandling, förebyggande och behandling av AUD och en kliniker-forskare vid University of Alabama i Birmingham.