Hälsovetenskap

Riktade behandlingar för två vanliga hjärtsjukdomar hittades för lovande behandlingsmetoder

För personer med kronisk vänster ventrikulär (LV) bypass erbjuder befintliga icke-kirurgiska artificiella kardiomyocyter (ACM) ett nytt och potentiellt enklare sätt att producera ex-hjärtfunktion.
SMR-enheter involverar vanligtvis fina nålar eller en kateter.
Han är korresponderande författare till artikeln.
Solberg och hans team alla tillgängliga ACM-modaliteter och utförde en systematisk granskning.
Deras sökstrategi inkluderade 500 publikationer med nio protokoll utvalda och analyserade.
“Dataanalysen visade signifikant förbättring av andelen totala slag (creaties) från skentillståndet och antalet kollisioner på grund av NVG- och SMR-avbildning inom höger sida (WM).”